مقالات

  • در مواقعی که تنفس از مجرای طبیعی که انسان از آن تنفس می‌کند (بینی و دهان) ممکن نباشد، تراکئوستومی توصیه می شود.
    16 تير 1398
  • اکسیژن در هوا وجود دارد اما وقتی بحث اکسیژن درمانی به میان میاید اکسیژن یک دارو است که باید توسط پزشک تجویز شود
    16 تير 1398